Az ételről idézetek


Nem azért élünk, hogy együnk, hanem azért eszünk , hogy éljünk. /francia mondás/

A böjtbe még soha senki nem halt bele, de a falánkságtól már sokan szétpukkadtak. /õsi orosz mondás/

Könnyû vacsora, hosszú élet /német mondás/

Kelj ötkor, ebédelj kilenckor, vacsorálj ötkor, feküdj le kilenckor, és megéred a kilencvenkilencet. /belga mondás/

Ebéd után pihenj le, és imádkozz, vacsora után tegyél ezer lépést. /olasz mondás/

Hideg fej, üres has, meleg láb, és fütyülhetsz az orvosokra. /régi római mondás/

Pompás étkezõasztal, díszes szervírozás, húsz rágás, evés elõtt, evés után buzgó imádkozás - száz éven át /angol mondás/

Az étkezést akkor hagyd abba, amikor legjobban esik az étel. /skót mondás/

Reggelizz úgy, mint egy király, ebédelj úgy, mit egy munkás, vacsorálj úgy, mint egy koldus. /magyar mondás/
  
Az ember az egynegyedén megél annak, amit eszik. A másik háromnegyed részből az orvosa él meg.” (Egy egyiptomi piramison talált felirat, i.e. 3000 körül)

"Mindaddig, amíg az Ember könyörtelen pusztítója lesz az alacsonyabb szintű élőlényeknek, nem fogja ismerni sem az egészséget, sem a békét." (Pithagorasz)

"Ó, embertársaim, ne szennyezzétek be testeteket bűnös étkekkel! Van kukoricánk, a fák ágai roskadoznak az almák súlya alatt, a lugasokban duzzadnak a szőlőfürtök. Ott vannak az édes gyógynövények, és azok a zöldségek, melyek tűzön megfőnek és megpuhulnak, de tejben és kakukkfű illatú mézben sem szenvedtek hiányt. A Föld bőségesen ellát bennünket ártatlan ételekkel, olyan lakomákat biztosít nekünk, amelyekhez nem tapad vérontás, vagy mészárlás. Csak a fenevadak csillapítják éhüket hússal, s még az állatok közül sem mind, mert a lovak, a marhák és a birkák fűvel táplálkoznak." (Pithagorasz)

"Valóban azt kérdezed, mi oka volt Pithagorasznak arra, hogy nem fogyasztott húst? Én részemről azon csodálkozom, hogy milyen véletlen folytán, és milyen elmeállapotban érinthette szájához az első ember az alvadt vért, és vehette ajkaihoz egy halott teremtmény húsát, és hogyan rakhatott az asztalra halott, áporodott testeket, és hogy merészelte élelemnek és táplálónak nevezni azt, ami kis idővel azelőtt még bőgött, kiáltozott, mozgott és élt. Hogyan képes egy személy kibírni azt a látványt, mikor torkokat metszenek el, bőrt nyúznak le és végtagokat tépnek ki a testből? Hogyan képes orra a bűzt elviselni? Hogyan nem undorodott meg attól a szennyeződéstől, ami salakkal való érintkezés, és az ebből a sebekből származó nedvek és váladékok magába szívása eredményezett? Minden bizonnyal nem oroszlánokat és farkasokat eszünk meg önvédelem céljából, hanem éppen ellenkezőleg, ezekkel nem törődünk, viszont az ártalmatlan és szelíd állatokat lemészároljuk, akiknek nincs fullánkjuk, vagy veszedelmes fogsoruk, amivel bánthatnának minket. Egy kevés hús kedvéért megfosztjuk őket a naptól, a fénytől és életüktől, melyhez joguk van, születésüknél és létüknél fogva." (Plutarchosz)

"Ha valaki az egészséget keresi, kérdezd meg, hajalndó lesz-e a betegség okait kerülni." (Szókratész)

"A legtöbb, mit ember tehet a Föld jövőjéért, hogy vegetáriánussá válik." Albert Einstein

Próbálják elképzelni – ha tudják –, ha nem elég szerencsétlenek, hogy a valóságban átéljenek valamit azokból a szenvedésekből és érzelmekből, amelyeket okoznak, nem az emberben, hanem az állatokban, amelyeket leölnek! Figyeljék meg az irtózatot, amely rájuk hat, amint megérzik a vér szagát! Nézzék azt a nyomorúságot, félelmet, borzadályt, amellyel birkóznak, hogy elkerüljék azt az utat, amelybe behajtják őket! (Annie Besant)

"A három nagy átok: a húsevés, az alkohol és a dohányzás, valamint a velük járó kicsapongó és testi szenvedélyek lehetetlenné teszik a boldog életet, Isten fiait az állat színvonalára süllyesztik le és városaink lebujaiból a pokol tornácát csinálják meg." (Arnold F. Hills)

"Tizenhat éves lehettem, mikor egy Tyron nevű író könyve került a kezembe, aki növényevő étrendet ajánlott olvasóinak. Úgy határoztam, megkísérlem (...) hamar elköltöttem könnyű étkemet, gyakran nem többet, mint egy darab sült tésztát vagy egy szelet kenyeret, egy marék mazsolát vagy egy sütőmestertől való gyümölcslepényt meg egy pohár vizet- a többi időmet pedig tanulásra fordíthattam, sőt jobban is haladtam, lévén az elme tisztasága és fürgébb észjárása az evés-ivás mértékletességének jutalma." (Benjamin Franklin:Számadása életéről)

"Száz művelt és finomérzésű ember közül már ma valószínű kilencvenen soha többé nem ennének húst, ha saját maguknak kellene azt az állatot agyonütni vagy leszúrni, amit (akit) megesznek." (Bertha von Suttner)

"A gyermekeket óvjuk a húsételektől, fűszerektől, vajtól, sajttól, sertéshústól, túl sok sült tésztától. Ezek a dolgok megzavarják a gyomorműködést, az idegeket természetellenes tevékenységre késztetik, gyengítik az értelmet." (Ellen G. White)
  
"Mialatt megölt állatok élő sírhalmai vagyunk, hogyan is várhatunk ideális feltételeket ezen a földön?" (George Bernard Shaw)

"Az állatok a barátaim... és nem eszem meg a barátaimat." (George Bernard Shaw)
  
...Meggyőződésem szerint mindenki, aki magasabb vagy költői képességeit a maguk teljességében akarta megtartani, mindenkor nagyon is hajlott afelé, hogy megtartóztassa magát az állati tápláléktól... - (Henry David Thoreau:Walden)

 "A Kozmosz csodálatos elrendezése és harmóniája csak egy mindenható és mindentudó lény tervében születhetett meg. Ez mindörökre a legnagyobb felismerésem." (Isaac Newton)
  
"Mindannyian Isten teremtményei vagyunk, miközben a miattunk lemészárolt állatok húsát esszük, ­ ez nem következetes dolog" (Isaac Bashevis Singer)

"Az emberek gyakran mondják, hogy az emberek a múltban mindvégig ettek állatokat, mintha ez igazolná ezt a gyakorlatukat. E logika szerint nem kell az embereket a gyilkolás megállítására oktatni, hiszen ez is egyik legkorábbi gyakorlatunk." (Isaac Bashevis Singer)

"Aki nem értékeli az életet, az nem érdemli meg azt. Ezen állatok ivadékait elválszatják a szüleiktől, feldarabolják, barbár módon lemészárolják őket. Bár az ember az állatok királya, mégis borzalmas dolgokat művel. Mások élet árán élünk. Temetőhelyek vagyunk. Gyermekkoromtól visszautasítottam a húsevést." (Leonardo Da Vinci)

Aki teletömi a hasát, saját fogával ássa meg sírját. (Tolsztoj)
  
"Abban a végzetes tévedésben élünk, hogy egyetlen betegség sem gyógyítható meg gyógyszer nélkül. Ez a nézet több kárt okozott már, mint bármi más. A legtöbb gyógyszer nem csak hatástalan, de sokszor egyenesen ártalmas. Az a beteg, aki drogoktól és gyógyszerektől várja a gyógyulást, olyan bolond, mint az, aki takarítás helyett megpróbálja eltakarni a háza belsejében összegyűlt szemetet. Minél inkább eltakarja, annál jobban megrothad. Ugyanez történik az emberi testben is. A betegség nem más, mint a természet figyelmeztetése, hogy szemét halmozódott fel a test valamelyik részében, és a bölcsesség azt tanácsolja, tegyük lehetővé, hogy a természet kitakarítsa a piszkot, ne fedjük el gyógyszerekkel. Aki gyógyszert vesz be, megnehezíti a természet munkáját. Másrészt viszont milyen könnyen segíthetjük a természet munkáját, ha bizonyos elemi alapelveket ismerünk; például böjtölünk, hogy a szemét ne szaporodjék, és szabad levegőn testgyakorlatokat végzünk, hogy a szemét egy része izzadás útján távozzék. A legfontosabb pedig az, hogy elménket szigorú felügyelet alatt tartsuk." (Gandhi: Egészségre Vezérlő Kalauz)
  
"Puszta babona a tej értékéről vallott nézet, de annyira meggyökeresedett, hogy szinte lehetetlen megingatni." (Gandhi)

"Életerőnket nem őrizhetjük meg tiszta levegő, tiszta víz, egészséges táplálék és tiszta gondolatok nélkül." (Gandhi)
  
"Csak akkor lesz egy igazságos emberi kultúra, amikor nemcsak az emberhús fogyasztását, hanem mindenféle húsevést ugyanolyan bűnnek tartanak, mint a kannibalizmust." (Wilhelm Busch)

"Amikor 88 éves lettem, teljesen elhagytam a húst, és növényi táplálkozásra váltottam, mindezt egy kisebb szívszélhűdés után. A következő hónapok alatt nem csak 25 kg-mal lettem könnyebb, de még erősebbek is lettek a lábaim, és nőtt az életerőm. Most, 93 évesen növényeket eszek, semmilyen húsfélét és tejteméket nem fogyasztok. Naponta járok úszni, futni, kenuzni, így amióta a szívprobémáim először megjelentek, most érzem magam a legjobban." (Benjamin Spock Dr.)

Az ember feláldozza az egészségét csak azért, hogy pénze legyen.
Utána föláldozza a pénzét, hogy helyreállítsa az egészségét.
Ezután a jövő iránti akkora aggódás fogja el őt, hogy a jelent
képtelen élvezni. Ennek az az eredménye, hogy sem a jelenben,
sem a jövőben élni nem tud. Végül aztán úgy él, mintha halhatatlan
lenne, és persze meghal anélkül, hogy valaha is élt volna."
(Dalai Láma)

Ha nincs orvosod, legyen orvosod ez a három: vidám kedv, nyugalom, mértékletes élet.” (Salernoi iskola tanítása)
“A legjobb orvosok: dr. Elégedettség, dr. Higgadtság és dr. Jókedély.” (C.H. Spurgeon)

“Ha olyan ételeket eszünk, amelyeket a szervezetünk a legkisebb erőfeszítéssel képes hasznosítani, akkor a jó egészség elkerülhetetlenül jön magától.” (Dr. Ted Morter)

„Nem azért élek, hogy egyek,
hanem azért eszem, hogy éljek.”
(Quintilianus)